İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Ağri Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Seferberlik veya Savaş Halinde Halkın Önceden Alacağı Tedbirler ve Yapacağı İşler

Bir seferberlik halinde halkın alacağı birçok önlem vardır. Böyle bir durum meydana geldiğinde resmi kanallardan, televizyon ve radyodan halka bilgiler verileceğinden radyo ve televizyon yayınlarını izleyiniz. Resmi görevlilerinin emirlerine uyunuz. Söylentilere ve diğer haberlere inanmayınız. Paniklemeden sakin bir şekilde işlerinize devam ederken aşağıdaki tedbirleri de alınız.

1. Bulunduğunuz binada evvelce hazırlanmış bir sığınak yeri yoksa

a) Klasik ve Nükleer bir saldırı halinde bodrum veya zemin katında dışarıya bakan penceresi en az, tavanı ve duvarı en sağlam bir yer sığınak olarak,
b) Kimyasal gaz tehlikesi durumunda ise binaların iç kısmında mümkünse üst katlarda penceresi az ve korunmaya elverişli bir yer sığınma yeri olarak hazırlanmalıdır.


Bu gibi yerler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden temin edilebilecek bilgi ve broşürlere göre hazırlanabilir.

Yiyecek, içecek, aydınlatma, ilkyardım, kurtarma vb. madde ve malzeme sığınak ve sığınma yerinde önceden hazır bulundurulmalıdır.

2. Binanın çatısında veya etrafında odun, kömür, kağıt, kuru ot, kırpıntı, eski eşya gibi yanıcı madde varsa bunlar binadan uzaklaştırılıp, yangın tehlikesi olmayacak yerlere kaldırılmalıdır. Bulunduğunuz binada, binanın çatısında veya etrafındaki gaz, benzin gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler binaların uzağında emniyetli bir yerde muhafaza edilmelidir.

3. Evlerinizde bir ila iki günlük yedek yiyecek (mümkünse konserve şeklinde) içecek maddeleri ve bunları alabilecek kapalı kaplar bulundurulmalıdır.


4. Böyle zamanlarda, çarşı ve sokaklarda, oyun ve eğlence yerlerinde fazla gezilmemeli, kalabalık gruplar oluşturulmamalıdır.

5. Bir hava ve terör saldırısı ihtimali görülürse şehirdeki sirenlerle devamlı üç dakika süre ile düz siren sesi verilmek suretiyle size ikaz (SARI İKAZ) haberi duyurulacaktır.

Bu işareti duyunca;
Bina içindeki gaz, elektrik ve su ana anahtarları kapatılmalı, yanan soba, ocak gibi şeyler söndürülmeli, kapı ve pencereler örtülmeli, perdeleri çekilmeli, ilkyardım çantası (ilkyardım çantası yoksa gazlı bez, steril pansuman, hazır pansuman, flaster, lüzumlu ilaç gibi ilkyardım malzemesi), radyo, aydınlatma gereçleri, portatif ocak, mevsime göre palto, manto, pardösü ve diğer giyecek gibi eşyalarla tabak, bardak, çatal, kaşık, içme ve kullanma için gerekli su ve diğer ihtiyaçlar sığınakta hazır bulundurulmalıdır. Bu hazırlıklar 15 gün sığınakta kalacağınız varsayılarak yapılmalıdır. Dışarıda bulunuyorsanız, ikaz haberini duyunca en kısa zamanda sığınabileceğiniz bir sığınak veya sağlam bir bodrum, duvar dibi veya bir çukura yaklaşılmalıdır. Şayet mümkünse ev veya işyerinize gitmelisiniz.


6. Bir düşman saldırısı halinde, şehirdeki sirenlerle üç dakika yükselip alçalan dalgalı seslerle alarm (KIRMIZI İKAZ) verilecektir.

Bu işareti duyunca;
Yukarıda sayılan ikaz sırasında alınacak tedbirlerden eksik kalanlar tamamlanmalı, eksik olan malzeme varsa onları da yanınıza alarak hemen sığınak yerine gitmelisiniz. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde burada kalacağınızı unutmamalısınız.


7. Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldırı tehlikesi başlamak üzere ise, radyo-TV veya yetkililerden yapılacak açıklamalara göre üç dakika süre ile kesik kesik siren sesi ile alarm verilecektir. Bu alarmda da hemen yukarıda olduğu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte sığınma yerlerine gidilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak ikazlara hazırlıklı bulununuz.

Bu işareti duyunca;

a) Önceden hazırlanan sığınak veya sığınma yerine gidiniz.
b) Şayet önceden hazırlanmış sığınak veya sığınma yeriniz yoksa bulunduğunuz konut veya işyerinin iç kısımlarında penceresi az ve korunmaya elverişli bir bölümü belirleyerek içeriye gaz sızmasını önlemek için kapı ve pencere gibi yerlerin çevresi ve aralıklarını bant, macun veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatarak sığınma yeri haline getiriniz.

c) Ağız ve burnunuzu, arasına ıslak pamuk konulmuş bezle maskeleyiniz.
d) İlkyardım malzemeleri, depolanmış su ve temiz bezleri alarak sığınak veya sığınma yerinde tehlike geçti haberi verilinceye kadar bekleyiniz.

Dışarıda bulunuyorsanız;

En yakın kapalı yere girmelisiniz, ancak kapalı yere girmeden önce, elbiselerinize gaz veya partikül bulaşmış olabileceğinden elbiselerinizi yıkamalı veya değiştirmeli, mümkünse naylon torbaya koymalısınız. Cildinizi de bol suyla yıkamalısınız. Su yoksa temiz bir bezle bulaşan yeri sürtmeden emdirerek temizleyiniz.

Kimyasal gaza maruz kalmış kişide nefes alma zorluğu, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve gözlerde yanma, şişme görüldüğünde; yine bol su ile bu bölgeler yıkanmalıdır. Kişi sıcak tutulmalı, fazla hareket ettirilmemelidir. Mümkünse en yakın tedavi merkezine ulaştırmaya çalışılmalıdır.
Kimyasal gaz ile kirlenmiş ve kullanılması zorunlu olan araç ve gereçlerinizi deterjanlı su veya çamaşır suyu ile temizleyerek gerekiyorsa kullanabilirsiniz.

8. Sığınaklarda ve sığınma yerlerinde radyonuzu açmak suretiyle verilecek bilgi ve talimatlar dinlenilerek yapılan uyarılara titizlikle riayet edilmelidir.

9. Habersiz ani bir saldırı da olabilir:

a. Uçak gürültüleri ve patlama sesleri klasik silahlarla yapılan bir taarruzun belirtisidir. Böyle bir durumda; Bina içerisinde iseniz evinizde bir sığınağınız varsa sığınağa veya bodrum katına inmeli, şayet sığınak ve bodrum katınız yoksa ve patlamaların da çok yakında olduğu hissediliyorsa binanın iç kısımlarında, duvar diplerine veya sağlam masa, sıra, tezgâh, yatak gibi sizi koruyabilecek eşya ve yerlerin yanına paralel olarak uzanmalı, başınızı kollarınızla korumalısınız.

b. Herhangi bir ikaz haberi verilmeden göz kamaştırıcı kuvvetli bir ışık, yakıcı bir sıcaklık, çok şiddetli ve sarsıcı bir patlama sesinin duyulması bir nükleer taarruz belirtisidir. Böyle bir durumda:


Bina içerisinde iseniz hemen ve mümkünse patlama sesinin geldiği tarafta iç kısımlardaki duvar diplerine veya sağlam masa, sıra, tezgah, yatak gibi sizi koruyabilecek eşya ve yerlerin yanına paralel olarak uzanmalı, yüzünüzü kollarınızla kapatmalısınız, diğer açık yerlerinizi mümkünse örtünüz, yıkma dalgası geçtikten sonra varsa daha emniyetli bir yere sığınmalı ve tehlike geçti işaretine kadar beklemelisiniz.


Dışarıda açık bir yerde bulunuyorsanız hemen yere veya varsa yanınızdaki sağlam bir duvar dibi, çukur veya menfez gibi bir yere yüzükoyun yatarak, ensenizi yakanızla kapatmalısınız. Yıkma dalgası geçtikten sonra varsa yakındaki kapalı bir yere girmeli ve tehlike geçti işaretine kadar beklemelisiniz.


Taşıt aracında iseniz dışarı çıkıp yere yatmalı ve mümkün olduğu kadar saklanmalısınız. Yüzünüzü ve açık yerlerinizi örtmelisiniz.

Radyasyon tehlikesi bir kaç gün devam edebilir. Bu müddet zarfında sizlerin sığınakta kalması, hayvanlarınızın ahırlarda bulunması gerekecektir. Onun için kendinizin ve hayvanlarınızın bir haftalık yiyecek ve içeceğini tedarik ederek kapalı kaplarda muhafaza ediniz.

Seferberlik veya savaş halinde yetkililerce, şehirlerimizde ışıkların karartılması istenilebilir. Bu isteğe karşı önceden, içerde yanan ışıklarınızın dışarıya sızmaması için pencereleri örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, battaniye, kilim gibi malzemeyi hazır bulundurunuz. Şehrimizde karartma uygulamasının ihmal edilmesi açık hedef olmaya sebep olacaktır.

12. Tehlike geçti işareti, radyo, hoparlör, megafon, GSM mesajları gibi yayınlarla duyurulacaktır. Bu haberi duyunca sığındığınız yerden çıkarak normal yaşamınıza dönünüz, yardıma muhtaç olanlar varsa yardım ediniz.

13. Yukarıda belirtilen tedbirleri alırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince barıştan itibaren hazırlanan Sivil Savunma afiş, broşür ve yayınlarından ihtiyaç duyduğunuz bilgileri öğrenebilirsiniz.