İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Ağri Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü

                                                                                     img044 copy

                                                                               Muhammet ERDOĞAN

                                                  Afet ve Acil Yönetim Merkezi ve Müdahale Şube Müdürü

 

AĞRI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ’NİN GÖREVLERİ

1) İlimizde meydana gelen herhangi bir olay halinde; olay bölgesinde en hızlı şekilde tarama yaparak olayın büyüklüğü, etkilenen alan ve nüfus gibi bilgileri içeren ilk değerlendirmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedi olarak bildirmek.

2) Olay bölgesine sağlık, arama ve kurtarma, ilk yardım, gerekirse etüt ve hasar tespiti ekiplerinin sorunsuz ve süratli bir şekilde ulaşabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak, bu amaçla ilgili kurumlarla hızlı iletişim kurmak.

3) Olay bölgesinde yapılan hasar tespitleri, ön etüt formları ve raporlarıyla varsa riskin devam edip etmediği, ölü ve yaralı sayıları, hasar durumları ve acil ihtiyaçlar gibi bilgileri ve bunlara ilişkin gelişmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine ivedilikle bildirmek.

4) İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince; sorumluluk bölgelerinde oluşan olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaları öncelikle il imkanları ile yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il düzeyinde kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

5) İlimizin imkan ve kapasitesini aşan olaylarda, ihtiyaç duyulan ekip, ekipman ve benzeri yardım malzemelerim; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtilmek suretiyle, Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden talep etmek.

6) İlimizin Meteorolojik tahmin verilerini Merkezimizde ve İl Müdürlüğü bünyesinde değerlendirerek ve hava olaylarına bağlı oluşabilecek afet risklerine karşı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşları uyarmak, gerektiği durumlarda basın yayın yoluyla halka uyarı yapılmasını sağlamak.

7) İlimiz ve çevresindeki iller ile yakın çevrede bulunan diğer ülkelerde herhangi bir kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer felaketler, diğer ülkelerdeki halk hareketleri, iç savaş, ülkeler arası savaş vb. olayları yakından takip etmek. İlimizin bu tür olaylardan etkilenme ihtimali olması halinde, alabileceği önlemleri en hızlı bir şekilde belirlemek.

8) Alo 122 Afet ve Acil Durum İhbar telefon hattının vatandaşlarımız ve kamuoyu tarafından benimsenmesi amacıyla çeşitli broşürlerin hazırlanması ve dağıtılması, hazırlanacak afişlerin topluma açık kamu alanlarına asılması, taşrada bulunan mahalle muhtarları ve mahalle okullarına hazırlanan broşürlerin gönderilmesi ile her türlü afet ve acil durum olaylarının daha hızlı ihbarlarının yapılmasının sağlanması, müdahalenin erken ve etkin sonuçlar alınması bakımından önemlidir.

 9) Merkez ilçeleri de kapsayacak şekilde İl Sivil Savunma Planı, İlçe Sivil Savunma Planlarının hazırlanmasını, incelenmesini, onaylanmasını ve güncelliğini sağlamak,

10) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların Sivil Savunma Planlarının hazırlatılması, incelenmesi onaylanması, güncelleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

11) İl ve İlçelerde Sivil Savunma hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

12) Tahliye, seyrekleştirme ve tahliye kabul bölgelerinin tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

13)  İl ve İlçelerde yapılacak sivil savunma plan ve servis tatbikatlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek

14) Seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak hazırlanan genel ve özel plan çalışmalarına katılmak, detay planını hazırlamak, onaya sunmak ve güncelliğini sağlamak,

15) Seferberlik ve savaş hali planlaması kapsamında; milli alarm planlaması, 24 saat süreli çalışma düzeni planlaması, Savaş hasarı onarım planlaması, Ekonomik/stratejik tahrip/koruma hedefleri planlaması, Personel erteleme planlaması, Araç seferberliği ve ertelemesi planlaması, Tahliye planlaması, Koruyucu güvenlik planlaması, Savaş görev planları, Milli müdafaa mükellefiyeti ile ilgili planlama, Trafikte kaydı olmayan özel sektör iş makineleri ile ilgili tespit çalışmaları, Seferberlik ilanının duyurulmasına ilişkin hazırlıklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

16)  Seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin kaynak planlama faaliyetlerini yürütmek,

17) Seferberlik ve savaş hali planlarının hazırlanması ve ilgili olarak Teknik Planlama Komiteleri oluşturmak ve İl Seferberlik Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kapsamında düzenlenen seminer, koordinasyon toplantıları ile tatbikatlara katılmak ve bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek

18)  Planlama çalışmaları ile ilgili olarak faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak

19) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit ederek, bunlarla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

20)  İl Müdürü, Vali Yardımcısı veya Valinin vereceği benzer görevleri yapmak