İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Ağri Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İyileştirme Şube Müdürlüğü

                                                                                 img052 copy                                                                                  

                                                                                                 Nihat ÇİFTÇİ

                                                            İyileştirme Ve Deprem Durum Şube Müdürü 

 

Görevleri:

a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici barınma ve yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin sağlık, beslenme, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek ve bu hizmetlerde kullanılabilecek gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak veya kurdurmak ile bu hizmetlerin yürütülmesini yönetmek.

c) Kabul edilen uluslararası acil yardımların amacı doğrultusunda kullanımını sağlamak.

ç) Meydana gelen afet olayı sonucu seçilen yeni yerleşim yerlerinin halihazır harita, imar planı, aplikasyon ve tapu tescil işlemlerini yapmak, kadastrosu olmayan yerlerin “Afet Kadastrosunu” yaptırmak, yeni yerleşim yerinin şahıs arazisi olması halinde kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak hazine adına tescil ve Başkanlık adına tahsis işlemlerini sağlamak, artan arsa ve konutların kanun hükümleri çerçevesinde satış, kira ve trampa işlemlerini gerçekleştirmek ve bu konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak.

d) Afet ve acil durumlarda hasar tespiti işlemlerini (ağır-orta-az hasar ve hasarsız) yapmak ve kayıplarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu ile gerekli tespitlerin yapılmasını sağlamak.

e) Afet ve acil durum sonrası daimi iskan hizmetleri kapsamında, hak sahibi ailelere konut işyeri ve ahırlarını Evini Yapana Yardım (EYY) veya ihale usulü ile yaptırılmasını sağlamak

f) Hak sahipliği, borçlandırma, geri dönüş ve izleme işlemlerini yapmak ve yürütmek,

g) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları,mahalli idareler,üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ğ) Afete uğramış afetzedeler için “Geçici İskân “alanlarını belirlemek.

h) İl Müdürü, Vali Yardımcısı veya Valinin vereceği benzer görevleri yapmak