İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Ağri Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

                                                                                          20181008 102042                                                                                 

                                                                                                     Abdulkadir KILIÇ

                                                                            Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü  

Görevleri
a)Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

b)İl Müdürlüğünün insan kaynakları politikasını belirlemek,

c)İl Müdürlüğü personelinin özlük işlemlerini yürütmek.

ç)İl Müdürlüğünün idari ve mali hizmetlerini yürütmek.

d)İl düzeyinde lojistik hizmetleri yapmak veya yaptırmak; yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile  sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak.

e)İdari ve sosyal hizmetler ile ilgili evrak işleri, destek hizmetleri,makine ikmal ve bakım onarım işlerini yapmak ve yürütmek.

f)Mali işler ile ilgili tahakkuk,kaynak yönetimi, satın alma işlemlerini yapmak ve yürütmek.

g)İl Müdürlüğünün hizmet ve faaliyetlerine yönelik ihale ve hizmet satın alma ile ilgili iş ve işlemleri  yürütmek.

ğ)İl düzeyinde afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h)Arşiv hizmetlerini yürütmek,

ı)İl Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili hizmetlerini yürütmek,

i)İl Müdürü, Vali Yardımcısı veya Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.